125 000 européer dör varje år av hepatit

Trots att runt 23 miljoner européer lever med gulsot (hepatit), hepatit B (HVB) och/ eller med hepatit C (HVC) är epidemin näst intill ignorerad i Europa. Upptäcktsfrekvensen är mycket låg, i till exempel Tyskland och Storbritannien ligger den på mellan 14- 18 % medan den är betydligt lägre i till exempel Grekland (0,3 %) och Polen (3 %). Detta innebär att miljontals européer fortfarande är omedvetna om att de bär på hepatit.

“Effektiva insatser mot hepatit ses inte som högprioriterade av regeringarna. De främsta undantagen är Storbritannien (Skottland och i växande grad även England) samt Frankrike. Detta innebär att mycket återstår att förbättra också i många av de länder som hamnar högt i rankingen i Euro Hepatitis Index. Detta är ett unikt samarbete mellan European Liver Patient Association (ELPA) och den svenska tankesmedjan Health Consumer Powerhouse (HCP).”

Trots att runt 23 miljoner européer lever med gulsot (hepatit), hepatit B (HVB) och/ eller med hepatit C (HVC) är epidemin näst intill ignorerad i Europa. Upptäcktsfrekvensen är mycket låg, i till exempel Tyskland och Storbritannien ligger den på mellan 14- 18 % medan den är betydligt lägre i till exempel Grekland (0,3 %) och Polen (3 %). Detta innebär att miljontals européer fortfarande är omedvetna om att de bär på hepatit.

“Effektiva insatser mot hepatit ses inte som högprioriterade av regeringarna. De främsta undantagen är Storbritannien (Skottland och i växande grad även England) samt Frankrike. Detta innebär att mycket återstår att förbättra också i många av de länder som hamnar högt i rankingen i Euro Hepatitis Index. Detta är ett unikt samarbete mellan European Liver Patient Association (ELPA) och den svenska tankesmedjan Health Consumer Powerhouse (HCP).”

Läs hela den svenska texten här!