Williams död lex Maria anmäls

Psykiatrin i Halland och dess chefsläkare har gjort en lex Maria anmälan, detta för ett dödsfall där patienten har haft ett pågående blandmissbruk och vid upprepade tillfällen sökt akut vård. Att det rör sig om William Petzäll bekräftas av hans mamma Annika. “Jag tycker att det är jättebra att det görs en anmälan”, säger hon, som tidigare har varit kritisk mot den vård som hennes son fick.

I ett pressmeddelande skriver Psykiatrin Halland att det kan finnas ”ett direkt eller indirekt samband mellan fördröjd undersökning, given eller utebliven vård och behandling och dödsfallet”.

William försökte att få metadonbehandling för att bli av med sitt missbruk, men ansågs inte vara i tillräcklig stort behov.

Han hittades död den 1 september, 24 år gammal.

Psykiatrin i Halland och dess chefsläkare har gjort en lex Maria anmälan, detta för ett dödsfall där patienten har haft ett pågående blandmissbruk och vid upprepade tillfällen sökt akut vård. Att det rör sig om William Petzäll bekräftas av hans mamma Annika. “Jag tycker att det är jättebra att det görs en anmälan”, säger hon, som tidigare har varit kritisk mot den vård som hennes son fick.

I ett pressmeddelande skriver Psykiatrin Halland att det kan finnas ”ett direkt eller indirekt samband mellan fördröjd undersökning, given eller utebliven vård och behandling och dödsfallet”.

William försökte att få metadonbehandling för att bli av med sitt missbruk, men ansågs inte vara i tillräcklig stort behov.

Han hittades död den 1 september, 24 år gammal.

Vi på svenskabrukarföreningen tror att det finns två olika vägar med denna lex Maria anmälan, den ena är att det rinner ut i sanden, men att läkaren iaf gjorde en bra sak genom att anmäla sig själv. Den andra är att Williams död öppnar upp en ny och seriös debatt om den här frågan, vi hoppas på det senare, för williams skull och alla andra!

***

Om lex Maria (hämtat från regionhalland.se)

Syftet med en anmälan enligt lex Maria är primärt att få till stånd en objektiv utredning om händelseförloppet vid en allvarlig skada eller uppkommen risk för skada för att undvika att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten eller anhöriga/närstående ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat.

Lex Maria-anmälningar är en del av Psykiatrin Hallands patientsäkerhetsarbete. Avvikelserapporter, interna händelseanalyser och lex Maria-anmälningar är några sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att mer öppet diskutera allvarliga händelser i sjukvården strävar vården efter att försöka göra systemförändringar och skapa säkra rutiner som förhindrar att eventuella misstag upprepas. Det övergripande syftet med lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet och sprida lärdomar.

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras. Detta är ett led i Socialstyrelsens granskning av självmordsproblemet. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården. Anmälan skall även göras om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård. Det gäller dock inte sådana komplikationer som är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd.

Av omsorg om patient och närstående men också för att förhindra impulshandlingar hos självmordbenägna personer rekommenderar världshälsoorganisationen WHO att man är restriktiv är det gäller publicering ev detaljer kring självmord bland annat vad gäller personliga uppgifter och metod för självmord.