Namninsamlingen mot den förda narkotikapolitiken i Sverige

“Detta är ett upprop för alla vi som ser att det är hela narkotikapolitiken och samhällets attityder som måste förändras och att vi inte accepterar hur människor behandlas idag för att de använder narkotika.

Det är inte narkomanvården i sig som är huvudproblemet, inte heller brister inom substitutionsprogrammen, eller bristen på sprutbyten eller det faktum att det inte går att få tag på rena verktyg lagligt. De är symptom på en narkotikapolitisk målsättning som har väldigt lite med verkligheten att göra. Ideologi och attityder står mot vetenskap, beprövad erfarenhet och etik.

Gå in och läs men även, om du inte redan gjort det, skriv in ditt namn, för en bättre svensk narkotikapolitik!

http://www.causes.com/actions/1674039

“Detta är ett upprop för alla vi som ser att det är hela narkotikapolitiken och samhällets attityder som måste förändras och att vi inte accepterar hur människor behandlas idag för att de använder narkotika.

Det är inte narkomanvården i sig som är huvudproblemet, inte heller brister inom substitutionsprogrammen, eller bristen på sprutbyten eller det faktum att det inte går att få tag på rena verktyg lagligt. De är symptom på en narkotikapolitisk målsättning som har väldigt lite med verkligheten att göra. Ideologi och attityder står mot vetenskap, beprövad erfarenhet och etik.

Gå in och läs men även, om du inte redan gjort det, skriv in ditt namn, för en bättre svensk narkotikapolitik!

http://www.causes.com/actions/1674039