Brittisk utredning föreslår att legalisera “lätta” droger

En brittisk expert grupp med poliser och forskare har efter sex års utredning kommit fram till att det är dags att legalisera lättare narkotika, det finns enligt dem ingen risk att konsumtionen ökar på ett allvarligt sätt om mindre mängder av “lättare” narkotika legaliseras.

I dag döms 42 000 personer i Storbritannien varje år för innehav av knark och 160 000 får cannabisvarningar. Dessa påföljder borde ersättas med någon form av civila straff som böter eller deltagande i möten om drogmedvetenhet, tycker expertgruppen.

Deras rapport säger också att odling av cannabis för eget bruk borde avkriminaliseras, man menar att det skulle slå undan benen för de illegala cannabisodlarna som idag kontrolleras av den organiserade brottsligheten.

En brittisk expert grupp med poliser och forskare har efter sex års utredning kommit fram till att det är dags att legalisera lättare narkotika, det finns enligt dem ingen risk att konsumtionen ökar på ett allvarligt sätt om mindre mängder av “lättare” narkotika legaliseras.

I dag döms 42 000 personer i Storbritannien varje år för innehav av knark och 160 000 får cannabisvarningar. Dessa påföljder borde ersättas med någon form av civila straff som böter eller deltagande i möten om drogmedvetenhet, tycker expertgruppen.

Deras rapport säger också att odling av cannabis för eget bruk borde avkriminaliseras, man menar att det skulle slå undan benen för de illegala cannabisodlarna som idag kontrolleras av den organiserade brottsligheten.

Dagens narkotikapolitik når inte sitt syfte, och i vissa fall motverkar den rent av sitt syfte, menar expertgruppen, men de vill inte genomföra någon radikal förändring. Att legalisera droger som heroin eller kokain skulle orsaka mer skada än den befintliga illegala handeln med dessa droger, är slutsatsen.

Även om narkotikabruket gått ner i Storbritannien är det fortfarande högre än i andra länder, ungefär 2000 knarkrelaterade dödsfall rapporteras varje år.

Inrikesministern Theresa May tillbakavisade tidigare i år alla planer på en legalisering av narkotika, enligt Guardian. ”Cannabis är en inkörsport till tyngre droger”, sade hon i parlamentet.

Red not: De droger som klassas som “lätt” narkotika är ; Cannabis, alkohol, nikotin och svamp.

SBF tar själva ingen ställning i värdering av lätta resp. tunga droger.

 

Läs hela den engelska nyhets texten här!

Läs hela utredningen här!