Sprututbyte New Jersey

I en rapport som släpptes igår (tisdagen den 9 oktober), visar New Jersey Department of Health and Senior Service att statens sprut- utbytesprogram har gett rena nålar till nästan tiotusen narkotikabrukare och fått mer än tvåtusen av dem in i läkemedelsbehandling. I rapporten konstaterade hälsokommissionär Mary O’Dowd att programmet är en framgång och bör fortsätta.

I en rapport som släpptes igår (tisdagen den 9 oktober), visar New Jersey Department of Health and Senior Service att statens sprut- utbytesprogram har gett rena nålar till nästan tiotusen narkotikabrukare och fått mer än tvåtusen av dem in i läkemedelsbehandling. I rapporten konstaterade hälsokommissionär Mary O’Dowd att programmet är en framgång och bör fortsätta.

Målet är att minska skador på sprutnarkomaner och samhället i stort genom att minska spridningen av blodburna sjukdomar som hiv/ aids och hepatit C. Enligt rapporten stod injektionsbrukare för nästan 40% av de nya hiv/ aids fallen 2010.

SAP (Sterile syringe access programs) som omfattar behandling och beteendemässiga interventioner är en modell som visat sig avsevärt förhindra/ minska överföringen av dessa sjukdomar. Dessa program har också visat sig underlätta registreringen av injektionsbrukare i drogrehabilitering.

Från november 2007 till november 2011 har nästan 300,000 rena nålar delats ut, och mer än 160,000 smutsiga nålar samlats in, varje program har en egen sjuksköterska och det finns mödravård för brukare att tillgå.

“Detta är kulmen på en 20-årig kamp, senator Wynona Lipman introducerade förslaget redan 1992”, säger Roseanne Scotti, chef för Drug Policy Alliance New Jersey.

Läs den engelska texten här!