Svenska Brukarföreningen lanserar narkotikaombudsman och antidiskrimineringskampanj för injektionsnarkomaner

Svenska Brukarföreningen uppmärksammar Overdose Awareness Day idag med krav på att tillgängliggöra Naloxon för människor som injicerar.

Till den internationella Overdose Awareness Day den 31 augusti 2012 lanserar Svenska Brukarföreningen NarkO (narkotikaombudsmannen) och med den en nationell antidiskrimineringskampanj som i detta skede uppmärksammar speciellt hur människor som injicerar narkotika kränks och diskrimineras i samhället.

I Sverige finns lagar mot diskriminering och hög grad av medvetenhet att det inte är acceptabelt att människor diskrimineras, men mycket litet intresse att också utsträcka ett sådant skydd att även gälla för människor som använder narkotika.

Svenska Brukarföreningen uppmärksammar Overdose Awareness Day idag med krav på att tillgängliggöra Naloxon för människor som injicerar.

Till den internationella Overdose Awareness Day den 31 augusti 2012 lanserar Svenska Brukarföreningen NarkO (narkotikaombudsmannen) och med den en nationell antidiskrimineringskampanj som i detta skede uppmärksammar speciellt hur människor som injicerar narkotika kränks och diskrimineras i samhället.

I Sverige finns lagar mot diskriminering och hög grad av medvetenhet att det inte är acceptabelt att människor diskrimineras, men mycket litet intresse att också utsträcka ett sådant skydd att även gälla för människor som använder narkotika.

Injicerar du eller har du injicerat narkotika? Har du eller har du haft substitutionsbehandling? Har du Hepatit C och/eller HIV? Har du blivit diskriminerad på grund av detta? Gör en anmälan till NarkO.

NarkO syftar till att uppmärksamma diskriminering och övergrepp mot människor som använder narkotika.

NarkO hittar du på www.narkotikaombudsmannen.se där hittar du också en webbaserad enkät-anmälan om diskriminering.

Läs pressmeddelandet nedanför: