PM – International Overdose Awareness Day

PRESSMEDDELANDE

31 augusti 2012

SBF kräver i samband med Overdose Awareness Day att medlet Naloxon ska vara tillgängligt för människor som injicerar.

I Sverige är det svårt att veta hur många människor som aktivt injicerar narkotika eftersom aktuella undersökningar saknas för att beräkna detta, men en uppskattning tyder på att det kan finnas ca 10 000 människor som det senaste året injicerat heroin, och ungefär lika många till som beräknas injicera amfetamin. Mellan 1994 och 2010 har närmare 4 000 människor dött av akuta förgiftningar (av heroin- amfetamin- eller av blandningar med t ex bensodiazepiner).

Trots Sveriges massiva insatser och kampanjande mot narkotika och kriminaliseringen av det egna bruket fortsätter det finnas en stor mängd människor som injicerar och/eller är beroende av opiater och opioider, vars rättigheter till hälsa och medicinsk hjälp och stöd måste garanteras.

PRESSMEDDELANDE

31 augusti 2012

SBF kräver i samband med Overdose Awareness Day att medlet Naloxon ska vara tillgängligt för människor som injicerar.

I Sverige är det svårt att veta hur många människor som aktivt injicerar narkotika eftersom aktuella undersökningar saknas för att beräkna detta, men en uppskattning tyder på att det kan finnas ca 10 000 människor som det senaste året injicerat heroin, och ungefär lika många till som beräknas injicera amfetamin. Mellan 1994 och 2010 har närmare 4 000 människor dött av akuta förgiftningar (av heroin- amfetamin- eller av blandningar med t ex bensodiazepiner).

Trots Sveriges massiva insatser och kampanjande mot narkotika och kriminaliseringen av det egna bruket fortsätter det finnas en stor mängd människor som injicerar och/eller är beroende av opiater och opioider, vars rättigheter till hälsa och medicinsk hjälp och stöd måste garanteras.

När någon som använder narkotika försöker rädda livet på sin kamrat vid en överdos är det ingenting som belönas och beundras. För när ambulansen kommer så finns det en risk att då kommer också polisen och att det får negativa konsekvenser.

Det finns effektiva sätt att hindra överdoser av heroin, medlet Naloxon kan ges för att häva förgiftningseffekter av opiater, speciellt andningsdepression, och därmed rädda liv. SBF menar att när nu sprutbyten öppnar upp så finns ingen anledning att inte också överväga att se till att Naloxon finns tillgängligt för människor som injicerar narkotika.

Se också FilmBySBFs två nya filmer om överdoser:
http://youtu.be/hEUk9eSSKWk
http://youtu.be/eBjIK9JOkqg

 

Kontakt:

Berne Stålenkrantz, ordförande Svenska Brukarföreningen.
08 20 80 70, 0705 35 76 45

www.svenskabrukarforeningen.se | www.overdoseday.com