23/ 8 stänger Stockholms brukarförening kl 13.00

Idag den 23/ 8 stänger Stockholms brukarförening kl 13.00 pga av personal brist.

Idag den 23/ 8 stänger Stockholms brukarförening kl 13.00 pga av personal brist.