SeminariumbySBF 2013 – Call for Papers

Nu börjar vår planering av SBFs Seminarium 2013. Det sjätte i ordningen och även denna gång kommer det hållas i Stockholm.

Efter olika synpunkter från deltagare på årets seminarium kommer vi att utveckla formen på seminariet ytterligare för att göra det ännu bättre.

Nästa år kommer att innehålla parallella work shops och panelsamtalen kommer att utökas. 

Därför går vi nu ut med en förfrågan om förslag på presentationer (t ex en studie) som du skulle vilja bidra med.

En sammanfattning och förslag på presentation behöver vi senast 31 december till e-postadressen seminarium2013@seminariumbysbf.se.

Andra förslag och idéer om vad seminariet skulle kunna innehålla och handla om är också högst välkomna!

 

Nu börjar vår planering av SBFs Seminarium 2013. Det sjätte i ordningen och även denna gång kommer det hållas i Stockholm.

Efter olika synpunkter från deltagare på årets seminarium kommer vi att utveckla formen på seminariet ytterligare för att göra det ännu bättre.

Nästa år kommer att innehålla parallella work shops och panelsamtalen kommer att utökas. 

Därför går vi nu ut med en förfrågan om förslag på presentationer (t ex en studie) som du skulle vilja bidra med.

En sammanfattning och förslag på presentation behöver vi senast 31 december till e-postadressen seminarium2013@seminariumbysbf.se.

Andra förslag och idéer om vad seminariet skulle kunna innehålla och handla om är också högst välkomna!

 

Med vänliga hälsningar och gott återseende!

Organisatörerna av SeminariumBySBF