PM – SBF Riks varnar för mjältbrandsmittat heroin

Svenska Brukarföreningen går nu ut och varnar alla beroendekliniker och infektionsmottagningar i Sverige om faran med mjältbrandsmittat heroin.

Idag har SBF Riks skickat ut broschyrer, flygblad och informationsblad som innehåller brukarkontrollerad information om varningssymptom och rådgivning om den ovanliga och livsfarliga smittan.

Distribuering av den livsviktiga informationen sker i samarbete med INPUD, en internationell organisation där SBF Riks och andra brukarstyrda föreningar ingår.

Nyligen avled en person i Danmark pga mjältbrandsmittat heroin. Det har även förekommit fall i Tyskland och Skottland. Tidigare har Smittskyddsinstitutet och sprututbytesmottagningar gått ut med en varning.

Mjältbrand är en bakterieinfektion som vid tidig upptäckt går att bota enkelt med antibiotika.

Svenska Brukarföreningen går nu ut och varnar alla beroendekliniker och infektionsmottagningar i Sverige om faran med mjältbrandsmittat heroin.

Idag har SBF Riks skickat ut broschyrer, flygblad och informationsblad som innehåller brukarkontrollerad information om varningssymptom och rådgivning om den ovanliga och livsfarliga smittan.

Distribuering av den livsviktiga informationen sker i samarbete med INPUD, en internationell organisation där SBF Riks och andra brukarstyrda föreningar ingår.

Nyligen avled en person i Danmark pga mjältbrandsmittat heroin. Det har även förekommit fall i Tyskland och Skottland. Tidigare har Smittskyddsinstitutet och sprututbytesmottagningar gått ut med en varning.

Mjältbrand är en bakterieinfektion som vid tidig upptäckt går att bota enkelt med antibiotika.

Värt att påpeka är att inget fall har ännu upptäckts i Sverige. Informationen är i första hand riktad till Skåneregionen, pga sin närhet till Danmark och Europa.

Allt material går att ladda ner här:

http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/5462