Idag är World Hepatitis Day

Idag är det World Hepatitis Day. En dag erkänd av FN och VHO för att göra folk mer medvetna om den smittsamma leversjukdomen hepatit.

Hepatit C, till skillnad mot Hepatit A eller B, är en sjukdom som alltför länge stått i skuggan av AIDS. Anledningen är att symptomen visar sig först flera år efter smittotillfället.

Idag är det World Hepatitis Day. En dag erkänd av FN och VHO för att göra folk mer medvetna om den smittsamma leversjukdomen hepatit.

Hepatit C, till skillnad mot Hepatit A eller B, är en sjukdom som alltför länge stått i skuggan av AIDS. Anledningen är att symptomen visar sig först flera år efter smittotillfället.

Statistik visar att risken att smittas är störst hos människor som injicerar narkotika. Något som också självklart påverkar samhällets insatser. Oroande är att smittspridning bland ungdomar visar på en negativ utveckling. 2011 smittades t.ex. 724 personer i åldersgruppen 15-29 år.

Men bra behandling existerar och nya läkemedel utvecklas hela tiden. Tyvärr är informationen bristfällig för den grupp som mest behöver den. Både utomlands och här i Sverige.

Låt oss hoppas att under det här årtioendet kommer HCV äntligen få den uppmärksamhet den förtjänar.