Socialstyrelsen godkände ansökan om sprututbyte i Stockholm

Socialstyrelsen ger Stockholms läns landsting tillstånd att bedriva verksamhet för sprututbyte till människor som injicerar narkotika.

Stockholms läns landsting ansökte i slutet av juni att på försök få bedriva ett sprututbytesprogram. Syftet är att minska spridningen av blodburna infektioner bland personer som injicerar narkotika. Det handlar också om att förbättra livskvaliteten för gruppen samt att fånga upp och motivera fler brukare att söka behandling.

Socialstyrelsen ger Stockholms läns landsting tillstånd att bedriva verksamhet för sprututbyte till människor som injicerar narkotika.

Stockholms läns landsting ansökte i slutet av juni att på försök få bedriva ett sprututbytesprogram. Syftet är att minska spridningen av blodburna infektioner bland personer som injicerar narkotika. Det handlar också om att förbättra livskvaliteten för gruppen samt att fånga upp och motivera fler brukare att söka behandling.

I Stockholms län finns uppskattningsvis mellan 8 000 och 9 000 brukare, varav hälften lever i Stockholms stad.

– Det är mycket positivt att ytterligare ett landsting inför sprututbytesprogram. Vi vet att ett väl fungerande program motverkar risken för spridning av blodsmitta bland injektionsbrukare. Smittan sprids ofta genom begagnade sprutor och kanyler, säger Anders Tegnell, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

Den senaste tiden har minst fem brukare i Europa avlidit sedan de infekterats av mjältbrandsbakterier. Smittkällan tros vara orent heroin som injicerats. Den 8 juli avled till exempel en heroinanvändare i Köpenhamn. Region Skåne bedriver sedan flera år tillbaka sprututbyte vid infektionsklinikerna i Malmö, Lund och Helsingborg.

– Det gjorde att smittskyddsläkaren i Skåne omgående kunde gå ut med en varning till dem som ingår i programmet. I regel kan det vara svårt att nå ut med information på ett traditionellt sätt via media till gruppen. Men verksamheten med sprututbyte ger även en unik möjlighet att få ut information till de som berörs, säger Agneta Holmström, som är enhetschef på Socialstyrelsen.

Även Kalmar läns landsting beviljades nyligen tillstånd att bedriva program för sprututbyte. Där upptäcktes i maj flera fall av hiv bland heroinbrukare. Användande av orena sprutor eller andra begagnade verktyg är med största sannolikhet orsaken till smittspridningen.