Mjältbrandsutbrott konstaterat i Danmark

Mjältbrandsmittat heroin har upptäckts i Danmark.

Mjältbrandsmittat heroin har upptäckts i Danmark.

Jørgen Kjær från Danska Brukarföreningen uppger att smittan härstammar från brunt heroin.

En 55-årig man fick förra veckan extrema smärtor efter ha injicerat kontaminerat heroin. Mannen togs in på Rigshospitalet i Köpenhamn i helgen och hamnade i koma. Han avled på söndagen.

Symptom är svullna röda och inflammerade lemmar och personer som uppvisar symtom bör genast uppsöka sjukvården för att utesluta en mjältbrandsinfektion.

Danska brukarföreningen varnar alla brukare att vara försiktiga med att injicera brunt heroin. Ett sätt att reducera risken är att använda filtret Sterifilt, som ofta distribueras i paket tillsammans med den sterila lösningskoppen Stericup. Paketen distribueras från hälsocenter i huvudstaden.

Kokning reducerar däremot inte risken, enligt danska bf, då bakterien är resistent och kan t.o.m. överleva upphettning. Man uppmanar brukare att istället röka brunt heroin tills vidare!

I mars 2010 varnade danska Sundhedsstyrelsen människor från att det kunde förekomma mjältbrandsmittat heroin i landet, men då kunde man till slut konstatera att det rörde det sig om dödsfall från andra orsaker.

Ett liknande parti upptäcktes i Storbritannien 2009/10 och sedemera på några andra ställen i Europa och utlöste också hälsovarningar från myndigheterna. 25 juli 2012 rapporterades det om ett nytt fall i Skottland.

Smittan tros komma från när bönder i Afghanistan och Pakistan torkar opiumet. Damm från infekterade gethudar som också torkar i solen fastnar på grödan och blandas med i samband med heroinproduktionen.

Svenskar som besöker Danmark bör iaktta försiktighet med brunt heroin. Vi håller er uppdaterade om det framkommer mer information.

Två flygblad med information som du kan distribuera finns att ladda ner här.