Pressmeddelande: Ny styrelse för INPUD

Nu är det klart att Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz blir INPUDs nya vice ordförande.

Stålenkrantz kommer arbeta tillsammans med Jude Byrne (ordförande), som leder den australiska Brukarföreningen (AIVL), INPUD:s executive director DR Eliot Albers (England) samt med de andra brukarna i styrelsen.

Främsta uppgiften blir att föra organisationen framåt, göra dess röst starkare internationellt och det allra viktigaste – en reglering av narkotika och en avkriminalisering av bruket.

I en kommentar säger Stålenkrantz att målet med arbetet i INPUD kommer dessutom bestå av att minska stigma och utanförskap och arbeta för lika rättigheter för gruppens medlemmar i samhället.

Nu är det klart att Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz blir INPUDs nya vice ordförande.

Stålenkrantz kommer arbeta tillsammans med Jude Byrne (ordförande), som leder den australiska Brukarföreningen (AIVL), INPUD:s executive director DR Eliot Albers (England) samt med de andra brukarna i styrelsen.

Främsta uppgiften blir att föra organisationen framåt, göra dess röst starkare internationellt och det allra viktigaste – en reglering av narkotika och en avkriminalisering av bruket.

I en kommentar säger Stålenkrantz att målet med arbetet i INPUD kommer dessutom bestå av att minska stigma och utanförskap och arbeta för lika rättigheter för gruppens medlemmar i samhället.

Den nya styrelsen innehåller förutom Stålenkrantz och Byrne också Dirk Schäffer (Tyskland), Cheryl White (Kanada), Russell Newcombe (Storbritannien), Alexey Kurmanaevskii (Ryssland), och Dean Lewis (Thailand).

Idag får INPUD både support och ekonomiskt stöd av FN och diverse andra tunga organisationer, vilket betalar för två anställda i London. Den nya styrelsen planerar att fortsätta detta viktiga arbetet på FN-nivå.

SBF samorganiserar redan vissa manifestationer tillsammans med INPUD, t.ex. har man demonstrerat utanför Rysslands ambassad i Stockholm på Världsaidsdagen den 1:a December 2011 för att de ska ändra sin narkotikapolitik. Den 21:a juli varje år uppmärksammas också Internationella Brukardagen (International Remembrance Day) då brukare minns vänner och bekanta som gått bort, men som kunde ha räddats med en annan politik. En dag som i Stockholm organiseras av Stockholms Brukarförening.

 

INPUD (International Network of People who Use Drugs) är en internationell sammanslutning bestående av brukarorganisationer från hela världen som alla kämpar för och kräver samma sak. Självrepresentation, empowerment och mänskliga rättigheter för människor som använder narkotika.

SBF (Svenska Brukarföreningen) är en ideell organisation som består av och stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger. SBF stödjer såväl harm reduction som mänskliga rättigheter.
 
Kontakt:

Berne Stålenkrantz
0705 – 35 76 45
berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se

SBF Riks
08 – 20 80 70
info@svenskabrukarforeningen.se