Research Chemicals, ungdomarnas nya alkohol

Lättillgängligt och lagligt, roligt med få risker. Det är några positiva uttalanden från unga människor om 2000- talets nya droger som går under benämningen Research Chemicals.

De flesta köper dessa droger online från olika internetsajter, oftast belägna inom Sverige. Ett annat vanligt sett är att köpa dem via vänner som beställt över internet. Även kriminella grupperingar har fått upp ögonen för just den här typen av droger, de ser helt enkelt chansen att tjäna pengar i det här relativt nya fenomenet.

Internet och framförallt sociala medier gör att dagens ungdom lever sina liv på internet, och tack vare det öppnas nya dörrar som annars skulle vara stängda. Istället för att leta kran eller höra sig för lite så är det smidigare och lättare att bara beställa från nätet. Plus att det är ju lagligt och då är det säkert ofarligt.

Lättillgängligt och lagligt, roligt med få risker. Det är några positiva uttalanden från unga människor om 2000- talets nya droger som går under benämningen Research Chemicals.

De flesta köper dessa droger online från olika internetsajter, oftast belägna inom Sverige. Ett annat vanligt sett är att köpa dem via vänner som beställt över internet. Även kriminella grupperingar har fått upp ögonen för just den här typen av droger, de ser helt enkelt chansen att tjäna pengar i det här relativt nya fenomenet.

Internet och framförallt sociala medier gör att dagens ungdom lever sina liv på internet, och tack vare det öppnas nya dörrar som annars skulle vara stängda. Istället för att leta kran eller höra sig för lite så är det smidigare och lättare att bara beställa från nätet. Plus att det är ju lagligt och då är det säkert ofarligt.

Få känner till baksidan. Att denna klass av kemikalier inte studerats på människor, om än djur, och att det inte finns några uppgifter om eventuella långsiktiga problem, beroende potential, allergiska reaktioner eller akuta överdoser.

Biverkningar som illamående, synrubbningar, hjärtklappning, och huvudvärk är vanliga. Överdoser kan också inträffa, speciellt om du blandar med alkohol.

Oftast ändras bara några få molekyler för att efterlikna mer kända droger och för att inte klassas som olagliga i länder där de säljs. Därför beskrivs oftast rusen vara liknande kokain, amfetamin, ecstasy eller hallucinogena droger, billigare än på gatan och lättare att få tag på.

Några av de mest använda RC-drogerna är 2C-B, MDMAI, Phenazepam, mephedrone och Benzo Fury.

2C-B är ett exempel på en väldigt hallucinogen drog som ofta sägs vara den värsta att snorta. Idag narkotikaklassad men går fortfarande under benämningen RC fast den funnits i över 50 år.

”Har kommit över 100mg 2c-b och undrar om hur jag och mina två kamrater skall förtära denna vita substans för en stark tripp men vad det hakar är alla mördarhistorier man hört om hur det svider i näsan?” Ett exempel på hur det kan låta när dessa droger diskuteras på nätforum.

Behandling så som öppenvård eller sluten vård kan ges till folk som brukar på ett problematiskt sett, men eftersom det kommer nya droger hela tiden, ser vissa det som problematiskt eftersom man inte kan ”hålla koll” på sina patienter genom urinprovstagning. Det är även vanligt att folk i behandling börjar bruka dessa droger, eftersom de efterliknar ruset av t.ex. amfetamin men framförallt eftersom man inte kan testas positivt på urinprov.

Viktig hälsoinformation om RC-droger är relativt bristfällig från myndighetshåll eftersom officiella studier inte ännu gjorts, däremot så finns det massvis med fallbeskrivningar och tripprapporter, skrivna av människor som prövat eller brukat dessa preparat en längre tid. Dessa går att hitta på tex forum som flashback.org, magiskamolekyler.org, erowid.org eller drogforum.net med mera.

Personligen tror jag användandet av mer traditionella droger kommer minska bland unga pga. dessa drogers intåg på marknaden, framförallt eftersom det flesta preparaten är lagliga. Man blir inte straffad och just det är många ungdomars farhåga, att hamna i belastningsregistret.

Att inte hålla på att kriminalisera dessa droger skulle leda till ett säkrare bruk då myndigheter vägrar distribuera pragmatisk information om illegala aktiviteter annat än att förespråka abstinens.

Information och kunskap är något som dessa ungdomar är i desperat behov av.

Man ska inte behöva bruka osäkra och farligare droger bara för att man inte vill vara ”kriminell”.

Var rädda om er där ute!