U-FOLD Symposium – Panelsamtal om sprututbyte för att stoppa Hepatit C

16 februari medverkade Svenska Brukarföreningen på U-FOLDs symposium om Hepatit C.

En sjukdom som hamnat i skymundan av arbetet mot Hiv, trots att det idag dör fler människor från hepatit C än Hiv.

45 000 mäniskor smittade i Sverige; 170 miljoner i hela världen. 2000 nya svenska fall varje år. 80 procent av människor som injicerar har Hepatit C.

Mötet presenterade flera intressanta talare och ämnen:

 • Christian Trepo (Lyon) – Management of hepatitis C in heroin addicts
 • Anders Lannergård (UAS, Uppsala) – Hepatit C ur ett kliniskt vardagsperspektiv
 • Anja Sandström (BMC, Uppsala) – Hepatit C & Nya läkemedel
 • Mats Berglund (Lund) – Effekter av sprututbyte

Dagen avslutades med ett panelsamtal om användning av sprututbytesprogram för att reducera spridning av hepatit c bland människor som injicerar.

Paneldeltagare var:

 • Berne Stålenkranz, Ordförande i Svenska brukarföreningen
 • Liza Boethius (V), Uppsala kommun
 • Martin Wisell (KD), Uppsala kommun
 • Kerstin Käll, Överläkare, Linköping
 • Mats Berglund, Professor, Lund

Nedanför kan du se hela den avslutande debatten.

På U-folds hemsida kan man också läsa en sammanfattning av dagen.

16 februari medverkade Svenska Brukarföreningen på U-FOLDs symposium om Hepatit C.

En sjukdom som hamnat i skymundan av arbetet mot Hiv, trots att det idag dör fler människor från hepatit C än Hiv.

45 000 mäniskor smittade i Sverige; 170 miljoner i hela världen. 2000 nya svenska fall varje år. 80 procent av människor som injicerar har Hepatit C.

Mötet presenterade flera intressanta talare och ämnen:

 • Christian Trepo (Lyon) – Management of hepatitis C in heroin addicts
 • Anders Lannergård (UAS, Uppsala) – Hepatit C ur ett kliniskt vardagsperspektiv
 • Anja Sandström (BMC, Uppsala) – Hepatit C & Nya läkemedel
 • Mats Berglund (Lund) – Effekter av sprututbyte

Dagen avslutades med ett panelsamtal om användning av sprututbytesprogram för att reducera spridning av hepatit c bland människor som injicerar.

Paneldeltagare var:

 • Berne Stålenkranz, Ordförande i Svenska brukarföreningen
 • Liza Boethius (V), Uppsala kommun
 • Martin Wisell (KD), Uppsala kommun
 • Kerstin Käll, Överläkare, Linköping
 • Mats Berglund, Professor, Lund

Nedanför kan du se hela den avslutande debatten.

På U-folds hemsida kan man också läsa en sammanfattning av dagen.