Kalmar sa ja till sprututbytesprogram

Kalmar ser ut att bli nästa stad som kan få ett officiellt sprututbyte i Sverige efter att kommunens socialnämnd sagt ja.

För att landstinget skulle kunna jobba vidare med frågan krävdes det ett ja från kommunen vid socialnämndens sammanträde i måndags, skriver Barometern Oskarshamns-Tidningen. Nu ska en arbetsgrupp tillsammans med landstinget ta fram en gemensam ansökan om ett sprutbytesprogram

Kalmar ser ut att bli nästa stad som kan få ett officiellt sprututbyte i Sverige efter att kommunens socialnämnd sagt ja.

För att landstinget skulle kunna jobba vidare med frågan krävdes det ett ja från kommunen vid socialnämndens sammanträde i måndags, skriver Barometern Oskarshamns-Tidningen. Nu ska en arbetsgrupp tillsammans med landstinget ta fram en gemensam ansökan om ett sprutbytesprogram

Frågan har debatterats under en längre tid, men till slut verkar argumentet att minska smittspridning bland människor som injicerar narkotika ha övertygat politikerna i kommunen.

– Det är jätteviktigt att man som narkoman kan sköta sin hälsa. Jag ser det inte som en narkotikafråga utan en hälsofråga, säger Miljöpartiets landstingsråd Jessica Rydell.

Det upptäcks 40 nya fall av Hepatit C i länet varje år som kan spåras till smutsiga verktyg. Smittskyddsläkare uppskattar att mellan 300 till 400 människor i länet injicerar narkotika.

Socialnämnden kommer med ett definitivt besked när ansökan är klar och sedan skickas frågan vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Malmö, Helsingborg, Lund och snart Stockholm har redan officiella sprututbytesprogram. Senast sa Göteborg nej till att ansöka om ett sådant program.