Sju punkter för att reducera infektioner

EU-organen EMCDDA (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction) och Stockholmsbaserade ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) rekommenderar i ett nytt styrdokument sju punkter för att uppnå en nollvision i nya infektioner hos människor som injicerar narkotika.

EU:s drogobservatorium skriver i ett pressmeddelande att många EU-länder har redan åstadkommit stora förbättringar med att förebygga narkotika-relaterade infektioner som hepatiterna och HIV. Men injicering är fortfarande en stor bidragande orsak till nya infektioner.

Dokumentet förslår sju punkter för att minska antal nya infektioner:

 1. VERKTYG: Tillgång till gratis och sterila verktyg som kanyler, vatten, sprutor, och lösningskoppar.
 2. VACCINATIONER: Erbjud vaccinationer för infektioner som det existerar effektiva vaccin mot.
 3. BEROENDEVÅRD: Förse bra tillgång till behandling, speciellt substitutionsbehandling för opiat/opiodanvändare.
 4. PROVTAGNING: En klar länk mellan provtagning och behandling bör existera.
 5. BEHANDLING MOT INFEKTIONSSJUKDOMAR: Förse antivirala läkemedel för HIV och hepatiterna. Även tuberkulosbehandling rekommenderas för aktiva brukare.
 6. HÄLSOINFORMATION: Förse information med fokus på säkrare konsumtion av narkotika och hur man minimerar riskfyllda sexuella beteenden.
 7. RIKTAD SJUKVÅRD: Erbjud olika former av hjälp och tjänster, anpassat till användares behov och lokala förhållanden.

Läs mer hos:

http://www.emcdda.europa.eu/

http://www.ecdc.europa.eu/

EU-organen EMCDDA (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction) och Stockholmsbaserade ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) rekommenderar i ett nytt styrdokument sju punkter för att uppnå en nollvision i nya infektioner hos människor som injicerar narkotika.

EU:s drogobservatorium skriver i ett pressmeddelande att många EU-länder har redan åstadkommit stora förbättringar med att förebygga narkotika-relaterade infektioner som hepatiterna och HIV. Men injicering är fortfarande en stor bidragande orsak till nya infektioner.

Dokumentet förslår sju punkter för att minska antal nya infektioner:

 1. VERKTYG: Tillgång till gratis och sterila verktyg som kanyler, vatten, sprutor, och lösningskoppar.
 2. VACCINATIONER: Erbjud vaccinationer för infektioner som det existerar effektiva vaccin mot.
 3. BEROENDEVÅRD: Förse bra tillgång till behandling, speciellt substitutionsbehandling för opiat/opiodanvändare.
 4. PROVTAGNING: En klar länk mellan provtagning och behandling bör existera.
 5. BEHANDLING MOT INFEKTIONSSJUKDOMAR: Förse antivirala läkemedel för HIV och hepatiterna. Även tuberkulosbehandling rekommenderas för aktiva brukare.
 6. HÄLSOINFORMATION: Förse information med fokus på säkrare konsumtion av narkotika och hur man minimerar riskfyllda sexuella beteenden.
 7. RIKTAD SJUKVÅRD: Erbjud olika former av hjälp och tjänster, anpassat till användares behov och lokala förhållanden.

Läs mer hos:

http://www.emcdda.europa.eu/

http://www.ecdc.europa.eu/