SBF är delegerad i Socialdepartementets Brukardelegation

Den 28 september möttes delegaterna i Brukardelegationen som fn arbetar med överskuldsättning och fattigdom. SBF representerades av Christina Paulsrud. Andra deltagare är t ex RSMH, Skoopi-en organisation som samlar sociala kooperativ, representanter för Romerna, SKR-Sveriges kvinno- och tjejjourer, en förening från Rosengård som vänder sig till invandrarkvinnor med aktiviteter som film och diskussionskvällar, resor, kulturevenemang etc, Verdandi m fl. Med på mötet var Socialstyrelsenoch SKL, det leddes av barn- och äldreministern Maria Larsson.

Maria Larsson inledde med att berätta om budgetpropositionen och satsningen på utsatta grupper, som hemlösa, hushåll med låga inkomster (t ex ensamma äldre kvinnor, pensionärer, studenter) och omhändertagna barn. Föreningsrepresentanterna ställde frågor och kom med synpunkter.

Den 28 september möttes delegaterna i Brukardelegationen som fn arbetar med överskuldsättning och fattigdom. SBF representerades av Christina Paulsrud. Andra deltagare är t ex RSMH, Skoopi-en organisation som samlar sociala kooperativ, representanter för Romerna, SKR-Sveriges kvinno- och tjejjourer, en förening från Rosengård som vänder sig till invandrarkvinnor med aktiviteter som film och diskussionskvällar, resor, kulturevenemang etc, Verdandi m fl. Med på mötet var Socialstyrelsenoch SKL, det leddes av barn- och äldreministern Maria Larsson.

Maria Larsson inledde med att berätta om budgetpropositionen och satsningen på utsatta grupper, som hemlösa, hushåll med låga inkomster (t ex ensamma äldre kvinnor, pensionärer, studenter) och omhändertagna barn. Föreningsrepresentanterna ställde frågor och kom med synpunkter.

Därefter fick organisationerna kortfattat beskriva vad de nu arbetar med och SBF berättade om remissvaret/Missbruksutredningen, om brukarrevisionen som genomförts på metadon/buprenorfinkliniker i Sthlm, Gbg och Skåne samt om  vårt seminarie i riksdagen  den 18 okt för centerpolitiker(initierat av centerpartiets vice ordf Anders Jonsson där både brukarrevisionen och remissvaret är huvudpunkter). Christina berättade också om anhörig- och vänföreningen som båda har återuppstått. 

På eftermiddagen hölls även ett seminarie om överskuldsättning.