Recension: Legalisera narkotika, ett diskussionsunderlag av Ted Goldberg

Jag har blivit ombedd av SBF att skriva en recension av Ted Goldbergs senaste bok.

Jag tycker att alla med intresse för samhälle, beslutande politiker i synnerhet ska läsa den och bilda sig en egen uppfattning.

”Narkotikakriget är förlorat, vi måste sluta fred”, säger Goldberg. Han beskriver på ett övertygande sätt att även rättskyddet för allmänheten är hotat genom den brottsbekämpning som tar sig alltmer kontrollerande former över landets invånare.

Boken ger perspektiv på vad som sker utanför Sveriges gränser och de krafter som vill ha kvar beroende i missbruk. Främst heroinhandeln har sina intressen att bevaka.

Jag har blivit ombedd av SBF att skriva en recension av Ted Goldbergs senaste bok.

Jag tycker att alla med intresse för samhälle, beslutande politiker i synnerhet ska läsa den och bilda sig en egen uppfattning.

”Narkotikakriget är förlorat, vi måste sluta fred”, säger Goldberg. Han beskriver på ett övertygande sätt att även rättskyddet för allmänheten är hotat genom den brottsbekämpning som tar sig alltmer kontrollerande former över landets invånare.

Boken ger perspektiv på vad som sker utanför Sveriges gränser och de krafter som vill ha kvar beroende i missbruk. Främst heroinhandeln har sina intressen att bevaka.

Jag som upplevt vådan av att befinna mig i ledet längst ned, eller rättare sagt min son, fick nya insikter och är övertygad om att vi kan göra något åt den situation vi har. Genom att våga se verkligheten utan rädslor och fördömanden. Genom att ge beroende hälso- och sjukvård i stället för polisiära insatser. Genom andra förebyggande insatser än tvingande urinprover för ungdomar.

Övertygande är också Goldbergs resonemang om vår natur och att bestraffningar och förbud orsakar än värre skada. Med bokens ord i bakhuvudet blir den narkotikapolitik/missbruksvård Sverige bedriver något som faktiskt underhåller och skapar nya missbrukare.

Bokens titel måhända avskräcka förespråkare för ett ”drogfritt” samhälle, men de borde tillhöra de som i synnerhet borde ta del av den forskning som finns bakom denna bok.

Ted Goldberg beskriver också svårigheterna med en avkriminalisering. Ingen är så naiv att man tror det går att legalisera all narkotika i dagens läge. Jag är heller inte så naiv att jag tror på att släppa lös all narkotika, narkotikabranschen har arbetat upp sina kanaler i många led under decennier. Jag är smärtsamt medveten om att det inte skulle gagna den heroinberoende på gatan. Däremot beskriver Goldberg att en gradvis avkriminalisering är möjlig.

Boken är som titeln säger ett diskussionsunderlag. Den ger inga garantier för att narkotikaproblemet skulle försvinna helt, men insikterna om vart kriminaliseringen inneburit gör det värt att försöka, anser författaren.

Agneta Söderlund, ordförande i Svenska Brukarföreningen Anhöriga