Konferens om Missbruksutredningen tillsammans med Centerpartiet

Svenska Brukarföreningen anordnar tillsammans med Centerpartiet en konferens i Riksdagshuset den 18 Oktober.

Det är Anders W Jonsson, partiets 1:e vice partiordförande, som tillsammans med SBF arrangerar mötet Dåtid, nutid, framtid – Blir missbruksutredningen en politisk kompromiss eller ett pragmatiskt verktyg?

Utgångspunkt för seminariet är missbruksutredningen ur bland annat ett brukarperspektiv.

Seminariet inleds av Anders W Jonsson, sedan följer Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, Agneta Söderlund ordförande i Anhöriga till Svenska Brukarföreningen och sist så kommer Gerhard Larsson kommentera inläggen.

Upplägget av seminariet blir att var och en av de tre inbjudna under 20 minuter ger sin syn på utredningen. Därefter får utredaren Gerhard Larsson möjlighet att kommentera inläggen varefter det är fritt fram för åhörarnas frågor och kommentarer.

Vi har endast ett fåtal platser att dela ut, så emaila oss på info@svenskabrukarforeningen.se om ni vill delta. Seminariet är kostnadsfritt.

Datum: 18 oktober
Plats: RÖ2-­Mittpoolen, riksdagen
Tid: 13.00 – 14.30

Svenska Brukarföreningen anordnar tillsammans med Centerpartiet en konferens i Riksdagshuset den 18 Oktober.

Det är Anders W Jonsson, partiets 1:e vice partiordförande, som tillsammans med SBF arrangerar mötet Dåtid, nutid, framtid – Blir missbruksutredningen en politisk kompromiss eller ett pragmatiskt verktyg?

Utgångspunkt för seminariet är missbruksutredningen ur bland annat ett brukarperspektiv.

Seminariet inleds av Anders W Jonsson, sedan följer Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, Agneta Söderlund ordförande i Anhöriga till Svenska Brukarföreningen och sist så kommer Gerhard Larsson kommentera inläggen.

Upplägget av seminariet blir att var och en av de tre inbjudna under 20 minuter ger sin syn på utredningen. Därefter får utredaren Gerhard Larsson möjlighet att kommentera inläggen varefter det är fritt fram för åhörarnas frågor och kommentarer.

Vi har endast ett fåtal platser att dela ut, så emaila oss på info@svenskabrukarforeningen.se om ni vill delta. Seminariet är kostnadsfritt.

Datum: 18 oktober
Plats: RÖ2-­Mittpoolen, riksdagen
Tid: 13.00 – 14.30