ENPUD är igång – Startskottet gick 5/10 2011

Vi organiserar oss mer och mer – syftet är att ta makten tillbaka över frågorna som rör våra liv – vi vet själva vad vi behöver. Vi har nu genom INPUD delegater på fyra olika kommittéer inom FN. Vi är också fullvärdiga medlemmar av Civil Society Forum inom EU.

Efter fyra dagar i Marseille så är vi nu hemma igen! Från Sverige deltog Kicki Paulsrud, ordförande Stockholm Brukarförening, Micke Johansson, ordförande Skånes Brukarförening, Berne Stålenkrantz, ordförande SBF och Magnus Brahn, webmaster/koordinator SBF, som fanns med för att dokumentera organisationens historiska bildande.

Andra som fanns på var bl.a Eliot Albers (UK), Sami (Finska Brukarföreningen – Lumme), Dirk Schäfer (tyska YES), Fabrice Oliver (Franska ASUD), Matt Soutwell (UK Respect drug user rights).

Sedan Tidigare finns INPUD (International Network of People who Use Drugs) och ANPUD (Asia Network of People who Use Drugs) och nu alltså även EuroNPUD.

Pressmeddelande:

På onsdag 5:e oktober möttes brukaraktivister från tio länder (Portugal, Spanien, Frankrike, Sverige, Norge, Finland, UK, Tyskland, Nederländerna, Rumänien, Albanien) i Marseille för att diskutera utveckling och organisering av droganvändare i Europa.

Mötet gick igenom den undersökning som Elliot Albers har genomfört av brukarorganisationer i Europa. Syftet med den är bla att en gång för alla ta fram riktlinjer för vad en genuin brukarorganisation på området är samt att på fram ett länkregister på samtliga organisatione i Europa. Vi hoppas också att denna resurs kommer att stödja ett bättre nätverksarbete och förståelse för den positiva insats dessa grupper har gör.

På mötet togs också det historiska och viktiga beslutet att bilda ett europeiskt nätverk av människor som använder narkotika kallat European Network of People who Use Drugs (ENPUD), som blir den Europeiska delen av INPUD (internationel network of people who use drugs – illegala som legala).

Mötet konstaterade att Europa har en lång och stolt tradition av både harm reduction och av “user activism” och att ENPUD måste fortsätta arbetet med implementeringen av harm reduction. Dessa harm reductionåtgärder och försvarandet av de mänskliga rättigheter för dem som använder narkotika behöver ständigt försvaras i många delar av Europa. I de regioner/länder där det inte är etablerat måste arbetet intensifieras.

ENPUD välkomnar och kommer aktivt arbeta för införande av nya harm reduction åtgärder som “safe injection sites” och substitutionsbehandling med diacetylmorfin, och förbinder sig att arbeta för dessa över hela Europa i samarbete med våra allierade vänner inom harm reduction-rörelsen.

ENPUD uppmärksammar att Europa är plats för en lång rad olika initiativ inom det narkotikapolitiska området vars result väckt stor uppståndelse och intresse (portugal, tyskland, tjeckien). ENPUD kommer att lägga stor fokus på lobbying och kampanjer för en reform av dagens narkotikalagstiftning inom de kommande två åren främst för en avkriminalisering av det egna bruket.

Vi kallar på andra europeiska grupper som består av aktiva narkotikanvändare att stödja och förena er med oss i ENPUD i detta spännade och viktiga initiativ. Vi kommer prioritera arbetet med att nå ut till en yngre generation för att säkra vårt nätverks framtid samt få reda på den yngre generationens behov och önskningar.

Vi vill tacka EU för delfinansiering av ENPUD och tacka våra partners inom European Harm Reduction Network för att de förstått vikten och betydelsen av att ha med ett genuint brukarperspektiv och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete tillsammans mot en bättre framtid.

Vi organiserar oss mer och mer – syftet är att ta makten tillbaka över frågorna som rör våra liv – vi vet själva vad vi behöver. Vi har nu genom INPUD delegater på fyra olika kommittéer inom FN. Vi är också fullvärdiga medlemmar av Civil Society Forum inom EU.

Efter fyra dagar i Marseille så är vi nu hemma igen! Från Sverige deltog Kicki Paulsrud, ordförande Stockholm Brukarförening, Micke Johansson, ordförande Skånes Brukarförening, Berne Stålenkrantz, ordförande SBF och Magnus Brahn, webmaster/koordinator SBF, som fanns med för att dokumentera organisationens historiska bildande.

Andra som fanns på var bl.a Eliot Albers (UK), Sami (Finska Brukarföreningen – Lumme), Dirk Schäfer (tyska YES), Fabrice Oliver (Franska ASUD), Matt Soutwell (UK Respect drug user rights).

Sedan Tidigare finns INPUD (International Network of People who Use Drugs) och ANPUD (Asia Network of People who Use Drugs) och nu alltså även EuroNPUD.

Pressmeddelande:

På onsdag 5:e oktober möttes brukaraktivister från tio länder (Portugal, Spanien, Frankrike, Sverige, Norge, Finland, UK, Tyskland, Nederländerna, Rumänien, Albanien) i Marseille för att diskutera utveckling och organisering av droganvändare i Europa.

Mötet gick igenom den undersökning som Elliot Albers har genomfört av brukarorganisationer i Europa. Syftet med den är bla att en gång för alla ta fram riktlinjer för vad en genuin brukarorganisation på området är samt att på fram ett länkregister på samtliga organisatione i Europa. Vi hoppas också att denna resurs kommer att stödja ett bättre nätverksarbete och förståelse för den positiva insats dessa grupper har gör.

På mötet togs också det historiska och viktiga beslutet att bilda ett europeiskt nätverk av människor som använder narkotika kallat European Network of People who Use Drugs (ENPUD), som blir den Europeiska delen av INPUD (internationel network of people who use drugs – illegala som legala).

Mötet konstaterade att Europa har en lång och stolt tradition av både harm reduction och av “user activism” och att ENPUD måste fortsätta arbetet med implementeringen av harm reduction. Dessa harm reductionåtgärder och försvarandet av de mänskliga rättigheter för dem som använder narkotika behöver ständigt försvaras i många delar av Europa. I de regioner/länder där det inte är etablerat måste arbetet intensifieras.

ENPUD välkomnar och kommer aktivt arbeta för införande av nya harm reduction åtgärder som “safe injection sites” och substitutionsbehandling med diacetylmorfin, och förbinder sig att arbeta för dessa över hela Europa i samarbete med våra allierade vänner inom harm reduction-rörelsen.

ENPUD uppmärksammar att Europa är plats för en lång rad olika initiativ inom det narkotikapolitiska området vars result väckt stor uppståndelse och intresse (portugal, tyskland, tjeckien). ENPUD kommer att lägga stor fokus på lobbying och kampanjer för en reform av dagens narkotikalagstiftning inom de kommande två åren främst för en avkriminalisering av det egna bruket.

Vi kallar på andra europeiska grupper som består av aktiva narkotikanvändare att stödja och förena er med oss i ENPUD i detta spännade och viktiga initiativ. Vi kommer prioritera arbetet med att nå ut till en yngre generation för att säkra vårt nätverks framtid samt få reda på den yngre generationens behov och önskningar.

Vi vill tacka EU för delfinansiering av ENPUD och tacka våra partners inom European Harm Reduction Network för att de förstått vikten och betydelsen av att ha med ett genuint brukarperspektiv och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete tillsammans mot en bättre framtid.