Studie om Brukarföreningar i de nordiska länderna

Ett viktigt utdrag ur: Drug user organizations in the Nordic countries – local, national and international dimensions av Vibeke Asmussen Frank, Jørgen Anker och Tuukka Tammi.

In Sweden, the first organization of active opiate users and people in maintenance treatment was founded in 2002 and called the Swedish Drug Users’ Union (SDUU). The SDUU represents opiate users and people who need or are in maintenance treatment. No other drug user organizations exist in Sweden.

Läs: No other drug user organizations exist in Sweden. Nu är det igen belagt – att SBF är det vi alltid sagt, den enda äkta brukarorganisationen i Sverige som består av aktiva narkotikaanvändare av legala som illegala preparat.

Tack till Tukka, Vibeke och Jørgen.

Ett viktigt utdrag ur: Drug user organizations in the Nordic countries – local, national and international dimensions av Vibeke Asmussen Frank, Jørgen Anker och Tuukka Tammi.

In Sweden, the first organization of active opiate users and people in maintenance treatment was founded in 2002 and called the Swedish Drug Users’ Union (SDUU). The SDUU represents opiate users and people who need or are in maintenance treatment. No other drug user organizations exist in Sweden.

Läs: No other drug user organizations exist in Sweden. Nu är det igen belagt – att SBF är det vi alltid sagt, den enda äkta brukarorganisationen i Sverige som består av aktiva narkotikaanvändare av legala som illegala preparat.

Tack till Tukka, Vibeke och Jørgen.