Komplettering av brukarenkäten

Svenska Brukarföreningens egen studie rörande brukarnas upplevelse av substitutionsbehandling har nu kompletterats med de sist inkomna enkäterna från Göteborg.

Detta betyder att siffrorna ändrats något, och vi presenterar här de slutgiltiga betygen där brukarna värderar förtroendet för sina behandlare.

Kontaktpersonen, dvs den underhållsbehandlade brukarens specielle kontakt i personalgruppen på mottagningen, får betyget 6.0 på en skala 1 –10 där 1 är uselt och 10 det bästa man kan ge. Läkaren får 4.6.

Göteborg avviker kraftigt med ett lågt genomsnitt för läkare (3.5).

Förtroende kopplat till hur lång tid man varit i behandling:

Mindre än ett år:

Kontaktperson: 6.5

Läkare: 5.2

Mer än ett år:

Kontaktperson: 5.8

Läkare: 4.4

Svenska Brukarföreningens egen studie rörande brukarnas upplevelse av substitutionsbehandling har nu kompletterats med de sist inkomna enkäterna från Göteborg.

Detta betyder att siffrorna ändrats något, och vi presenterar här de slutgiltiga betygen där brukarna värderar förtroendet för sina behandlare.

Kontaktpersonen, dvs den underhållsbehandlade brukarens specielle kontakt i personalgruppen på mottagningen, får betyget 6.0 på en skala 1 –10 där 1 är uselt och 10 det bästa man kan ge. Läkaren får 4.6.

Göteborg avviker kraftigt med ett lågt genomsnitt för läkare (3.5).

Förtroende kopplat till hur lång tid man varit i behandling:

Mindre än ett år:

Kontaktperson: 6.5

Läkare: 5.2

Mer än ett år:

Kontaktperson: 5.8

Läkare: 4.4

Mer än fem år:

Kontaktperson: 6.3

Läkare: 4.8

Man ger alltså sina behandlare sjunkande betyg avseende tilliten man känner för dem, ju bättre man lär känna dem. Detta behöver knappast kommenteras. Den sjunkande trenden är också mer uttalad för läkaren.

Vi har också tittat på vad som händer med brukarnas förtroende för vården efter en eller flera utskrivningar.

1 gång i behandling – alltså man har haft samma behandlare hela tiden:

Kontaktperson: 5.8

Läkare: 4,4

Utskriven en gång – andra gång i behandling:

Kontaktperson: 6.3

Läkare: 4.3

Utskriven 2 ggr – tredje gång i behandling:

Kontaktperson: 5.4

Läkare: 3.4

Det vill säga att när man är inne i ett underhållsprogram för tredje gången då sjunker förtroendet rejält.

Det förvånar inte oss i SBF, då vi ofta möter människor i färd med att bli, eller som just blivit, utskrivna.

Det brukar beskrivas som “att bli kastad till vargarna” och “en dödsdom”. Att detta skadar tillit och förtroende är närmast en självklarhet.

Ytterligare en jämförelse är gjord, nämligen

om man blivit utskriven pga av återfall:

Kontaktperson: 5.5

Läkare: 3.6

Genomsnittet för hur brukarna betygsätter sitt inflytande över den egna behandlingen kvarstår även sedan Göteborg tillkommit.

 

Kontakt:

Ordförande Berne Stålenkrantz

0705-35 76 45

Vice ordförande Christina Paulsrud

0736-31 14 90