Övergrepp under täckmanteln av rehabilitering

En ny kampanj vill uppmärksamma tortyr som pågår i behandlingens namn.

Det är Human Rights Watch, Canadian HIV/AIDS Legal Network, och Harm Reduction International som står bakom The Campaign to Stop Torture in Health Care.

Människor som identifieras som brukare i många länder forslas regelbundet iväg till internläger där de “rehabiliteras” i månader – ibland åratal.

Ofta består “behandlingen” utav inhumana förnedrande åtgärder eller bestraffning. Det säger två rapporter som släpptes i samband med kampanjen.

Enligt rapporterna nekas människor sjukvård, som har bevisats vara effektiv, utsätts för fysiska och sexuella övergrepp, ingå slavarbete, omprogrammering, fastlåsning, och tvingas medverka i experimentella medicinska procedurer. 

Även människor som frivilligt söker hjälp utsätts för övergrepp! 

En ny kampanj vill uppmärksamma tortyr som pågår i behandlingens namn.

Det är Human Rights Watch, Canadian HIV/AIDS Legal Network, och Harm Reduction International som står bakom The Campaign to Stop Torture in Health Care.

Människor som identifieras som brukare i många länder forslas regelbundet iväg till internläger där de “rehabiliteras” i månader – ibland åratal.

Ofta består “behandlingen” utav inhumana förnedrande åtgärder eller bestraffning. Det säger två rapporter som släpptes i samband med kampanjen.

Enligt rapporterna nekas människor sjukvård, som har bevisats vara effektiv, utsätts för fysiska och sexuella övergrepp, ingå slavarbete, omprogrammering, fastlåsning, och tvingas medverka i experimentella medicinska procedurer. 

Även människor som frivilligt söker hjälp utsätts för övergrepp! 

Rapporterna bygger på vittnesmål från interner i Ryssland, Kina, Kambodja och Mexico, men vissa delar av det som rapporten tar upp sker även i Sverige, exempelvis att många nekas livräddande behandlingar som har god evidens vilket även strider mot den mänskliga rättigheter, utesluts ur sjukvård på grund av uppvisande av diagnosen du fått hjälp för, kollektiva bestraffningar, samarbeten med polisen, förvägrats rätten till skydd mot blodsmitta vilket inte skett utifrån medicinska eller vetenskapligt stöd utan enbart utifrån moral och pekpinnar.

Detta förfarande strider även det mot den mänskliga rättigheten där det tydligt framgår att ingen får nekas hälso- och eller sjukvård utifrån sexuell läggning, etnicitet, kön, politisk tillhörighet, moral eller ideologi vilket faktiskt varit fallet i Sverige.

Att harm reduction anses vara en ideologi av många är obegripligt då det är vad som läkarkåren får lära sig under utbildningen: att försöka bota, annars lindra, alltid trösta, följa människokärlekens och hederns bud, men det är något vi som nyttjar narkotika förvägras.

Drogfrihetens och nolltoleransens bud är däremot det som anses hedersamt och bra.    

För att läsa rapporten online KLICKA HÄR – För att ladda ner rapporten KLICKA HÄR.