Om rätten till information!

Om rätten till information!

I går på studio ett (P1) var det ett samtal mellan en polis från krogkommisionen och en tjänsteman från folkhälso eller smittskyddsinstitutet om Levamisoleutblandat Kokain. Frågan om samhället bör gå ut med en varning om vilka skador Levamisole för med sig diskuterades. Polisens åsikt var enligt följande: Kokain är Kokain oavsett det är utblandat med socker eller Levamisole, varningen ska vara – Kokain är farligt! Ingen upplysning om Levamisolets skadeverkningar skulle ges, det skulle bara ge fel “signaler”. Den enda informationen samhället ska ge är “Knark är farligt”. 

Då blir det lite konstigt att samhället går ut och varnar om att “smutsig hembränd sprit” kan göra den som dricker blind! Argumentet skulle säkert bli att det är olagligt att knarka, men det är också olagligt att bränna sprit! 

Om rätten till information!

I går på studio ett (P1) var det ett samtal mellan en polis från krogkommisionen och en tjänsteman från folkhälso eller smittskyddsinstitutet om Levamisoleutblandat Kokain. Frågan om samhället bör gå ut med en varning om vilka skador Levamisole för med sig diskuterades. Polisens åsikt var enligt följande: Kokain är Kokain oavsett det är utblandat med socker eller Levamisole, varningen ska vara – Kokain är farligt! Ingen upplysning om Levamisolets skadeverkningar skulle ges, det skulle bara ge fel “signaler”. Den enda informationen samhället ska ge är “Knark är farligt”. 

Då blir det lite konstigt att samhället går ut och varnar om att “smutsig hembränd sprit” kan göra den som dricker blind! Argumentet skulle säkert bli att det är olagligt att knarka, men det är också olagligt att bränna sprit!