Kokain utspätt med avmaskningsmedel – Informationsfriheten på spel

SvD skriver idag om hur kokain späs ut med ett avmaskningsmedel, vilket självfallet ökar risken med drogen.

Vi skrev om det redan i november 2010.

Man skriver även att svenska myndigheter valt att inte gå ut med informationen, trots att de visste om det för tre år sedan.

Det skadliga avmasknings­medlet tetramisol har allt oftare hittas i kokainbeslag, analyserade av Statens Kriminaltekniska Laboratorium.

SvD skriver idag om hur kokain späs ut med ett avmaskningsmedel, vilket självfallet ökar risken med drogen.

Vi skrev om det redan i november 2010.

Man skriver även att svenska myndigheter valt att inte gå ut med informationen, trots att de visste om det för tre år sedan.

Det skadliga avmasknings­medlet tetramisol har allt oftare hittas i kokainbeslag, analyserade av Statens Kriminaltekniska Laboratorium.

15 november 2010 skrev vi om en ny hemsida som varnar för förorening av crack/kokain med Levamisole har satts upp av personal från sjukvården i Kanada för att varna användare.

Nyheten illustrerar något väldigt viktigt, förutom rädslan för harm reduction. Nämligen att informationsfriheten bör gälla även gruppen brukare av illegala preparat.

Vad det handlar om är rätten att ta del av korrekt och ärligt information och inte att behöva lita på myter och påståenden. Precis som alla andra grupper i samhället.

Något som i det här fallet kan vara livsviktigt.