SBF i Alkohol & Narkotika

I CANs (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) senaste nummer (3-2011) av tidskriften Alkohol & Narkotika finns en artikel där Missbruksutredningen hanteras.

Medverkar i artikeln gör Nils Åkesson, Statens institutionsstyrelse, Berne Stålenkrantz, ordförande för Svenska Brukarföreningen och Håkan Rosén, enhetschef för Malmö beroendecentrum.

Läs artikeln online här.

I CANs (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) senaste nummer (3-2011) av tidskriften Alkohol & Narkotika finns en artikel där Missbruksutredningen hanteras.

Medverkar i artikeln gör Nils Åkesson, Statens institutionsstyrelse, Berne Stålenkrantz, ordförande för Svenska Brukarföreningen och Håkan Rosén, enhetschef för Malmö beroendecentrum.

Läs artikeln online här.