Referensgrupp inom FN yrkar medlemsstater att göra mer för individer som injicerar narkotika

En referensgrupp till FN om HIV och IDU (Injecting Drug Use) har inför FNs High Level Meeting om AIDS 2011 utfärdat ett uttalande som kallar på medlemsstater att göra mer för människor som injicerar narkotika och som riskerar att smittas av HIV.

Uttalandet redogör för åtta prioriteringspunkter inför de förhandlingar som kommer ske om ett gemensamt dokument i juni när FNs generalförsamling samlas i New York.

Bl.a. framhäver man ett evidens- och rättighetsbaserat folkhälso-tankesätt mot brukare, t.ex. universiell tillgång till läkemedel. Men man går även längre och kallar på att avlägsna drakoniska droglagar som kan underminera bekämpandet av Aids och mänskliga rättigheter.

Behovet av att engagera och inkludera HIV-positiva människor i utformningen av arbetet understryks också.

En referensgrupp till FN om HIV och IDU (Injecting Drug Use) har inför FNs High Level Meeting om AIDS 2011 utfärdat ett uttalande som kallar på medlemsstater att göra mer för människor som injicerar narkotika och som riskerar att smittas av HIV.

Uttalandet redogör för åtta prioriteringspunkter inför de förhandlingar som kommer ske om ett gemensamt dokument i juni när FNs generalförsamling samlas i New York.

Bl.a. framhäver man ett evidens- och rättighetsbaserat folkhälso-tankesätt mot brukare, t.ex. universiell tillgång till läkemedel. Men man går även längre och kallar på att avlägsna drakoniska droglagar som kan underminera bekämpandet av Aids och mänskliga rättigheter.

Behovet av att engagera och inkludera HIV-positiva människor i utformningen av arbetet understryks också.

Referensgruppen etablerades 2002 för att förse råd till FN om epidemiologin av HIV och förebyggandet av HIV balnd individer som injicerar narkotika.