Debatt: M måste ändra sig om missbruksvården

Väldigt bra artikel av Centerns Anders W Jonsson.

Några citat:

Väldigt bra artikel av Centerns Anders W Jonsson.

Några citat:

Det svenska ställningstagandet var inte baserat på forskning utan mer ett uttryck för vårdideologi och politiskt tyckande. Där finns roten till många av de brister som vi idag ser i den svenska missbruksvården.

Som läkare har jag svårt att förstå varför vården av den som drabbats av ett intravenöst missbruk ska baseras på politikers och personals tyckande medan vården för den som drabbas av cancer baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sjukvården för opiatmissbrukare ska, precis som för cancerpatienten, i första hand vara inriktad på att rädda liv. I andra hand ska vården inriktas på att ge patienterna bästa möjliga livskvalitet. Vad livskvalitet är kan ingen annan än den enskilda patienten avgöra.

Läs hela artikeln hos Göteborgs-Posten.