Politik/polis påverkan på mänskliga rättigheter

Invigningsnumret (Volym 1 2010) för International Journal on Human Rights and Drug Policy är nu tillgänglig online i sin helhet.

Producerad av International Centre on Human Rights and Drug Policy granskar man kritiskt politik och polis påverkan på ofta förekommande försummade mänskliga rättigheter.

Du kan ladda ner/läsa numret här.

Människor som använder illegala droger har samma mänskliga rättigheter som alla andra!

Invigningsnumret (Volym 1 2010) för International Journal on Human Rights and Drug Policy är nu tillgänglig online i sin helhet.

Producerad av International Centre on Human Rights and Drug Policy granskar man kritiskt politik och polis påverkan på ofta förekommande försummade mänskliga rättigheter.

Du kan ladda ner/läsa numret här.

Människor som använder illegala droger har samma mänskliga rättigheter som alla andra!