WikiLeaks avslöjar amerikansk ideologisk kamp mot harm reduction på högsta nivå

Läcksajten Wikileaks avslöjar i ett av sina dokument att USA för en ideologisk kamp mot harm reduction på högsta nivå.

Den europeiska inställningen att försöka lindra när det inte går att bota och smittskydd istället för moralism genom sprutbyten, sprutrum och underhållsbehandling är väl etablerad.

Men USA försöker medvetet förhindra att ordet ‘harm reduction’ ens nämns av FN. I dokumentet beskrivs EUs HR-strategi t.ex. som ett ‘korståg’.

Dokumentet beskriver också hur ambassader och personal ska arbeta för att förhindra att benämningen hålls utanför viktiga rapporter och vilka länder som man måste bearbeta extra hårt för att få igenom sin vilja.

Läcksajten Wikileaks avslöjar i ett av sina dokument att USA för en ideologisk kamp mot harm reduction på högsta nivå.

Den europeiska inställningen att försöka lindra när det inte går att bota och smittskydd istället för moralism genom sprutbyten, sprutrum och underhållsbehandling är väl etablerad.

Men USA försöker medvetet förhindra att ordet ‘harm reduction’ ens nämns av FN. I dokumentet beskrivs EUs HR-strategi t.ex. som ett ‘korståg’.

Dokumentet beskriver också hur ambassader och personal ska arbeta för att förhindra att benämningen hålls utanför viktiga rapporter och vilka länder som man måste bearbeta extra hårt för att få igenom sin vilja.