SeminariumBySBF 2011 – Dagmar Hedrichs presentation

Om ni vill läsa Dagmar Hedrichs PowerPoint-presentation som hon visade på seminariumet så finns nu chansen.

Responses to reduce health-related harm in the European Union: development, scale and challenges är titeln och PDF-filen hittas här.

Hedrich arbetar vid EMCDDA, som är EUs statistikorgan för narkotika.

 

Om ni vill läsa Dagmar Hedrichs PowerPoint-presentation som hon visade på seminariumet så finns nu chansen.

Responses to reduce health-related harm in the European Union: development, scale and challenges är titeln och PDF-filen hittas här.

Hedrich arbetar vid EMCDDA, som är EUs statistikorgan för narkotika.