Ryssland fälld för olaga diskriminering av person med HIV/Aids

Den 10 mars fällde Europadomstolen Ryssland för olaga diskriminering.

Fallet gällde en HIV-positiv person som nekats uppehållstillstånd i landet p.g.a. sin HIV-positiva status.

Den uzbekiska mannen är gift med en ryska som han har ett barn ihop. Rysk lagstiftning säger att utlänningar måste bevisa för myndigheterna att de är HIV-negativa innan de godkänns.

Men den prejudicerande domen säger att praktiken kränker människors fundamentala rättigheter.

Man erkänner också att HIV-positiva är en mer utsatt grupp, genom t.ex. fördomar och stigmatisering, som kräver ett ökat skydd. På samma sätt som handikappade personer skyddas av speciell lagstiftning.

Den 10 mars fällde Europadomstolen Ryssland för olaga diskriminering.

Fallet gällde en HIV-positiv person som nekats uppehållstillstånd i landet p.g.a. sin HIV-positiva status.

Den uzbekiska mannen är gift med en ryska som han har ett barn ihop. Rysk lagstiftning säger att utlänningar måste bevisa för myndigheterna att de är HIV-negativa innan de godkänns.

Men den prejudicerande domen säger att praktiken kränker människors fundamentala rättigheter.

Man erkänner också att HIV-positiva är en mer utsatt grupp, genom t.ex. fördomar och stigmatisering, som kräver ett ökat skydd. På samma sätt som handikappade personer skyddas av speciell lagstiftning.

Till slut förkastade man Rysslands argument att lagen behövs för att personer som lever med HIV/Aids är ett hot mot folkhälsan.