EuroHRN Mars

EuroHRNs nyhetsbrev för Mars kan du läsa på denna länk eller se bifogad bilaga i slutet på denna artikel.

Innehåll:

  • UN Commissioner for Human Rights meets Russian Activists
  • Irish Election Brings Hope of NSP Roll Out
  • Spotlight on a Project: Addicted to Life | Initiative for Health Foundation
  • Spotlight on a Project: The Sala Baluard Project | ABD Barcelona
  • Spotlight on a Project: Check !n | APDES

EuroHRNs nyhetsbrev för Mars kan du läsa på denna länk eller se bifogad bilaga i slutet på denna artikel.

Innehåll:

  • UN Commissioner for Human Rights meets Russian Activists
  • Irish Election Brings Hope of NSP Roll Out
  • Spotlight on a Project: Addicted to Life | Initiative for Health Foundation
  • Spotlight on a Project: The Sala Baluard Project | ABD Barcelona
  • Spotlight on a Project: Check !n | APDES