SBFs forskningsansvarig om media

SBFs forskningsansvarig, Louise Persson, medverkar i det senaste numret av magasinet Publik.

Temat för magasinet är alkohol och droger och Persson medverkar i en kortare intervju om mediebilden av narkotika.

Magasinet Publik görs utav journalistikstudenter på JMG i Göteborg och kan laddas ner gratis här.

SBFs forskningsansvarig, Louise Persson, medverkar i det senaste numret av magasinet Publik.

Temat för magasinet är alkohol och droger och Persson medverkar i en kortare intervju om mediebilden av narkotika.

Magasinet Publik görs utav journalistikstudenter på JMG i Göteborg och kan laddas ner gratis här.