Läkare i Norrbotten positiva till sprututbytesprogram

Smittskyddsläkare i Norrbotten stödjer förslaget att införa ett sprututbytesprogram i regionen efter att allt fler missbrukare smittats med hepatit C.

Senaste två åren har 43 nya fall av sjukdomen konstaterats i Norrbotten bland unga missbrukare. Under 2010 har 17 nya fall upptäckts, vilket är tre gånger fler än under ett normalår.

– Jag är väldigt positiv till ett sprututbytesprogram, gratissprutor som man hämtar. Det skulle vara ett bra sätt att få kontakt med de som redan är missbrukare. Vi vet i dag att det förhindrar sjukdom, säger smittskyddsläkaren Anders Österlund på Norrbottens läns landsting

Som vanligt är polisen negativ och dessutom sätter byråkratin stopp. Både kommun och landsting måste tex säga ja.

Smittskyddsläkare i Norrbotten stödjer förslaget att införa ett sprututbytesprogram i regionen efter att allt fler missbrukare smittats med hepatit C.

Senaste två åren har 43 nya fall av sjukdomen konstaterats i Norrbotten bland unga missbrukare. Under 2010 har 17 nya fall upptäckts, vilket är tre gånger fler än under ett normalår.

– Jag är väldigt positiv till ett sprututbytesprogram, gratissprutor som man hämtar. Det skulle vara ett bra sätt att få kontakt med de som redan är missbrukare. Vi vet i dag att det förhindrar sjukdom, säger smittskyddsläkaren Anders Österlund på Norrbottens läns landsting

Som vanligt är polisen negativ och dessutom sätter byråkratin stopp. Både kommun och landsting måste tex säga ja.

Sprututbytesprogram måste också kombineras med ett kompetenscentrum där en rad olika yrkesgrupper ska finnas representerade. Något som kan vara svårt att sätta samman i glesbygder.