Vänsterpartiets motion om ANDT

Förra månaden meddelade Regeringen sin proposition för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

Nu har Vänsterpartiet släppt en motion inom samma område.

Några intressanta citat:

Det narkotika- och dopningsfria samhället är ett sedan länge fastslaget mål i Sverige. Det är ett mål som Vänsterpartiet instämmer i. Men vi kan samtidigt konstatera att detta mål av många har tolkats på ett sätt som förhindrat en nyanserad debatt om samhällets åtgärder. I alltför hög grad har narkotikapolitiken präglats av en bestraffande dimension som trängt undan vetenskapligt grundade förslag på åtgärder inom området.

Förra månaden meddelade Regeringen sin proposition för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

Nu har Vänsterpartiet släppt en motion inom samma område.

Några intressanta citat:

Det narkotika- och dopningsfria samhället är ett sedan länge fastslaget mål i Sverige. Det är ett mål som Vänsterpartiet instämmer i. Men vi kan samtidigt konstatera att detta mål av många har tolkats på ett sätt som förhindrat en nyanserad debatt om samhällets åtgärder. I alltför hög grad har narkotikapolitiken präglats av en bestraffande dimension som trängt undan vetenskapligt grundade förslag på åtgärder inom området.

När det gäller narkotika är det glädjande att Sverige befinner sig på en internationellt sett låg nivå när det gäller hur många som provar droger. Den andra sidan av myntet gäller de tunga missbrukarna. Vi menar att det inte går att bortse från denna slutsats som sätter fokus på ett helt centralt problem med svensk narkotikapolitik. För att komma vidare i den frågan krävs det både ökade kunskaper och en öppen dialog.

Vänsterpartiet är det enda partiet i Sveriges Riksdag som vill avkriminalisera konsumtion av narkotika för att göra det lättare för missbrukare att söka vård.