Om brukarrepresentation av Dolf Tops

Artikel från Dolf Tops, socionom vid Lunds Universitet , om brukarrepresentation och vad som menas med termen. 

Se bifogad PDF-fil.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

Artikel från Dolf Tops, socionom vid Lunds Universitet , om brukarrepresentation och vad som menas med termen. 

Se bifogad PDF-fil.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .