Godtyckliga utskrivningar orsakar dödsfall, inte metadon

metta

P4 Örebro skriver i en artikel att antalet missbrukare som dött av läkemedlet metadon har ökat kraftigt de senaste åren.

Socialstyrelsen ska nu se över regler och rutiner eftersom en stor del av dödligheten beror på preparat som kommit på villovägar från behandlingshem.

SBF:s kommentar: Vad som inte nämns i artikeln är att den allra största orsaken till dödsfallen är felaktiga, godtyckliga och farliga utskrivningar som skapar kaos hos vårt medlemskollektiv.

metta

metta

P4 Örebro skriver i en artikel att antalet missbrukare som dött av läkemedlet metadon har ökat kraftigt de senaste åren.

Socialstyrelsen ska nu se över regler och rutiner eftersom en stor del av dödligheten beror på preparat som kommit på villovägar från behandlingshem.

SBF:s kommentar: Vad som inte nämns i artikeln är att den allra största orsaken till dödsfallen är felaktiga, godtyckliga och farliga utskrivningar som skapar kaos hos vårt medlemskollektiv.

För att inte nämna alla de organisationer, t.ex. RNS och ECAD, som har ett egenintresse av att få Metadon och annan substitutionsbehandling att framstå som något dåligt och inte förenligt med svensk narkotikapolitik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .