Chef inom socialtjänsten dömd efter missbrukares död

Hovrätten har dömt en f.d. chef inom socialtjänsten till dagsböter för två fall av tjänstefel vid handläggningen av ett ärende inom missbruksvården.

En man med tungt narkotikamissbruk som sökte hjälp hos vuxenenheten vid Örgryte stadsdelsförvaltning kom senare att avlida till följd av sitt missbruk.

Enligt Hovrätten agerade enhetschefen vid vuxenenheten vid Örgryte stadsdelsförvaltning oaktsamt under handläggningen. Oaktsamheten bestod i att chefen inte inledde utredning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall och i att han inte tidigare vidtog åtgärder för ett omedelbart omhändertagande av missbrukaren.

Hovrätten har dömt en f.d. chef inom socialtjänsten till dagsböter för två fall av tjänstefel vid handläggningen av ett ärende inom missbruksvården.

En man med tungt narkotikamissbruk som sökte hjälp hos vuxenenheten vid Örgryte stadsdelsförvaltning kom senare att avlida till följd av sitt missbruk.

Enligt Hovrätten agerade enhetschefen vid vuxenenheten vid Örgryte stadsdelsförvaltning oaktsamt under handläggningen. Oaktsamheten bestod i att chefen inte inledde utredning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall och i att han inte tidigare vidtog åtgärder för ett omedelbart omhändertagande av missbrukaren.

Liksom tingsrätten har hovrätten därför gjort bedömningen att enhetschefen ska dömas för tjänstefel.

Tingsrätten dömde enhetschefen till 80 dagsböter. Hovrätten sänker straffet bl.a. därför att det tog drygt tre och ett halvt år innan enhetschefen fick del av åtalet och att det nu har gått cirka sex år sedan han begick tjänstefelsbrotten.

Hovrätten dömer enhetschefen till 50 dagsböter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .