Interimsbehandling/Lund

Svenska brukarföreningen/Skåne(Lund) har påbörjat en samverkan med underhållsmottagningen i Lund. Vid förra träffen tog ledningen upp att man planerar att införa en interims behandling(tills vidare, i väntan på) med buprenorfin. Denna form av behandling skulle gälla de människor som står i kö i väntan på att få påbörja sin underhållsbehandling. Det finns fortfarande en del praktiska saker att reda ut, b l a vilket preparat som är mest lämpat, Subutex/Suboxone. Man betar av köer så gott man hinner, väl framme i turordningen så ställs man in antingen på metadon(om det är det man sökt, anser sig behöva eller behåller buprenorfinet man fått medan man väntat).OBS! Villkor, hämtningsrutiner o s v kan komma att ändras över tid/med förändrade preparat.  Sbf/Skåne(Lund) tycker detta är ett gott initiativ från mottagningen, det visar att man har idéer och någon form av omtanke om brukarna.

Svenska brukarföreningen/Skåne(Lund) har påbörjat en samverkan med underhållsmottagningen i Lund. Vid förra träffen tog ledningen upp att man planerar att införa en interims behandling(tills vidare, i väntan på) med buprenorfin. Denna form av behandling skulle gälla de människor som står i kö i väntan på att få påbörja sin underhållsbehandling. Det finns fortfarande en del praktiska saker att reda ut, b l a vilket preparat som är mest lämpat, Subutex/Suboxone. Man betar av köer så gott man hinner, väl framme i turordningen så ställs man in antingen på metadon(om det är det man sökt, anser sig behöva eller behåller buprenorfinet man fått medan man väntat).OBS! Villkor, hämtningsrutiner o s v kan komma att ändras över tid/med förändrade preparat.  Sbf/Skåne(Lund) tycker detta är ett gott initiativ från mottagningen, det visar att man har idéer och någon form av omtanke om brukarna.

För mer info ang detta kontakta Sbf/Skåne(Lund), Mikael Johansson 0734 – 27 34 97, Marinette Sjöholm 0762 – 55 20 37 eller Rune Malmborg 0768 – 33 85 64. Det går också bra att kontakta oss per e-post mikael.johansson@svenskabrukarforeningen.se. Mer info ang kontakter finns här på Svenska Brukarföreningens hemsida.

Vi skulle också gärna vilja höra hur ni,brukarna, har det på kliniker/mottagningar runt om i Skåne. 

Vi på Sbf/Skåne vill också passa på att önska alla brukare därute en riktigt GOD JUL/TREVLIGA HELGER! Ha det gott/MIcke Johansson