Hepatit B-utbrott i Gävleborg

Smittskyddsinstitutet rapporterar om spridning av Hepatit B hos intravenösa missbrukare i Gävleborgs län.

I december 2009 upptäcktes ett fall av akut Hepatit B hos en intravenös missbrukare i Västra Gästrikland. Under 2010 har det anmälts ytterligare åtta fall av akut hepatit B bland intravenösa missbrukare i samma område.

Smittskyddsinstitutet rapporterar om spridning av Hepatit B hos intravenösa missbrukare i Gävleborgs län.

I december 2009 upptäcktes ett fall av akut Hepatit B hos en intravenös missbrukare i Västra Gästrikland. Under 2010 har det anmälts ytterligare åtta fall av akut hepatit B bland intravenösa missbrukare i samma område.

Hepatit B har en inkubationstid som varierar mellan två och sex månader. Smittspårning och upptäckt försvåras delvis av att en del av patienterna saknar tydliga symtom och att några patienter inte uppvisar gulsot.

Totalt har det under 2010 (jan-nov) anmälts 13 akuta Hepatit B fall. Av dessa har nio fall angetts vara smittade via intravenöst missbruk, ett fall via heterosexuell kontakt och för tre fall är smittvägen okänd.

Av de intravenöst smittade fallen rapporterades de första två i januari, sedan rapporterades ett i mars, två i augusti, två i oktober och två fall i november.

I oktober har vaccination mot Hepatit B erbjudits till de intravenösa narkomaner som vistats på två enheter för avgiftning/behandling för missbrukare. En person hann insjukna strax efter första dosen.

Under hösten har smittskyddsenheten initierat en samverkansaktivitet mellan kommun och landsting. Detta för att försöka skapa lågtröskelmottagningar för intravenösa missbrukare.

Om smittskyddsenheten får till stånd en sådan samverkan kan provtagning för hepatit och HIV samt vaccinering mot hepatit B bli några av aktiviteterna.

Kommentar: Vad som skulle vara ännu bättre är en mobil vaccinationsbuss som söker upp brukare i deras egen vardag. Om man har en oordnad tillvaro är knappast en planerad besökstid det första man tänker på på morgonen.

Det är dags att vi inför mer harm reduction, inte mindre. Eller varför inte följa Internationella Röda Korsets egna förslag.

Sverige har också skrivit under den mänskliga rättigheten formulerad i FN:s Artikel 12 (1966) där konventionsstaterna erkänner rätten att alla har rätt till ”fysiskt som i psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .