“Lowering the threshold” – Lågtröskelprogram i andra länder.

Intressant forskning om lågtröskelprogram. Rapporten beskriver b l a hur  tillgängligheten är en nyckelfaktor i Hong Kong, man undviker pappersarbete och  startar samma dag, direkt från gatan när behandling efterfrågas. I Hong Kong, som ett av få ställen i Asien där underhållsbehandling är lättillgängligt, har man haft metadon behandling sedan 1972. Man anser att detta har medverkat till att få ner HIV/AIDS.

I Frankrike började man med buprenorfin på recept 1996, idag får 90.000 narkoanvändare behandling och ytterligare 10.000 får behandling med metadon. I rapporten beskrivs hur man når ut till 70% av droganvändarna, detta ska ha inneburit en 80% minskning av överdoser, en 75%-ig minskning i prevalensen bland droganvändare när det gäller HIV och en 75% minskning när det gäller drogrelaterad kriminalitet.

Intressant forskning om lågtröskelprogram. Rapporten beskriver b l a hur  tillgängligheten är en nyckelfaktor i Hong Kong, man undviker pappersarbete och  startar samma dag, direkt från gatan när behandling efterfrågas. I Hong Kong, som ett av få ställen i Asien där underhållsbehandling är lättillgängligt, har man haft metadon behandling sedan 1972. Man anser att detta har medverkat till att få ner HIV/AIDS.

I Frankrike började man med buprenorfin på recept 1996, idag får 90.000 narkoanvändare behandling och ytterligare 10.000 får behandling med metadon. I rapporten beskrivs hur man når ut till 70% av droganvändarna, detta ska ha inneburit en 80% minskning av överdoser, en 75%-ig minskning i prevalensen bland droganvändare när det gäller HIV och en 75% minskning när det gäller drogrelaterad kriminalitet.

I Slovenien och Kroatien har man erbjudit metadon/buprenorfinbehandling längre än något annat land i Östeuropa. Slovenien har haft underhållsbehandling sedan ’94, man har ett stort antal skademinimerande kliniker och i slutet av 2006 fick 2.689 droganvändare behandling med någon form av underhållsbehandling. Ytterligare 1.730 människor besökte klinikerna för någon form av omvårdnad. Man erbjuder också behandling i fängelser och liknande.