Information från läkemedelsverket

Information från Läkemedelsverket. Årgång 21 * nummer 2 * maj 2010.

Hearing om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (sidor 4-7) innehåller relevant information för våra medlemmar, speciellt sektionerna Nya rekommendationer vid behandling med höga doser metadon, Rekommendationer avseende förstahandspreparat vid behandling med buprenorfin och Lyrica – ska vi oroa oss för missbruk?.

Se bifogad fil.

Information från Läkemedelsverket. Årgång 21 * nummer 2 * maj 2010.

Hearing om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (sidor 4-7) innehåller relevant information för våra medlemmar, speciellt sektionerna Nya rekommendationer vid behandling med höga doser metadon, Rekommendationer avseende förstahandspreparat vid behandling med buprenorfin och Lyrica – ska vi oroa oss för missbruk?.

Se bifogad fil.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .