Nytt regelverk för handel med rena sprutor och kanyler

En ny promemoria från Regeringen föreslås att nuvarande regelverk om injektionssprutor och kanyler ersätts av ett nytt.

Förändringen kommer med anledning av klagomål från EU-kommissionen som begärt att nuvarande krav på tillstånd och avgifter vid införsel av sprutor och kanyler lyfts bort.

De nya reglerna kring hanteringen betyder att det blir en yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen. Den som bedriver eller avser att bedriva handel med sprutor och kanyler ska dessutom göra en anmälan till Läkemedelsverket.

En ny promemoria från Regeringen föreslås att nuvarande regelverk om injektionssprutor och kanyler ersätts av ett nytt.

Förändringen kommer med anledning av klagomål från EU-kommissionen som begärt att nuvarande krav på tillstånd och avgifter vid införsel av sprutor och kanyler lyfts bort.

De nya reglerna kring hanteringen betyder att det blir en yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen. Den som bedriver eller avser att bedriva handel med sprutor och kanyler ska dessutom göra en anmälan till Läkemedelsverket.

En åldersgräns på 20 år införs också.

Den som bedriver handel med dessa produkter ska se till att försäljning inte sker då det finns en misstanke om att produkterna kan komma till användning vid narkotikamissbruk. Förbudet att sälja kanyler till missbrukare blir alltså kvar.

Sverige och Cypern är de enda EU-länderna som förbjuder försäljning av rena sprutor till allmänheten.

Föreningar som delar ut rena sprutor utan ekonomisk vinst för att förhindra smittspridning begår redan idag inget brott. Det har tidigare konstaterats sedan polisanmälan mot Stockholms Brukarföreningen lades ner.

En promemoria är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, yttranden, eller löst utformade direktiv.

Det nya regelverket föreslås träda ikraft 1 juli 2011.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .