Unik rapport från FN: Rätten till hälsa krockar med narkotikakonventionerna

Igår presenterade FN:s särskilda rapportör Anand Grover en rapport om narkotikaanvändare och deras mänskliga rättigheter i samband med FN:s 65:e generalförsamling i New York. 

Rapporten menar att nolltolerans mot narkotika skadar missbrukares hälsa och rättigheter genom en alltför stor fokus på polis och repression.

Allt fler bevis föreslår att detta misslyckats, skriver han, eftersom man inte erkänner verkligheten av droger och beroende. Istället riskeras folkhälsan och leder till otaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Igår presenterade FN:s särskilda rapportör Anand Grover en rapport om narkotikaanvändare och deras mänskliga rättigheter i samband med FN:s 65:e generalförsamling i New York. 

Rapporten menar att nolltolerans mot narkotika skadar missbrukares hälsa och rättigheter genom en alltför stor fokus på polis och repression.

Allt fler bevis föreslår att detta misslyckats, skriver han, eftersom man inte erkänner verkligheten av droger och beroende. Istället riskeras folkhälsan och leder till otaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Krocken mellan FN:s mänskliga rättigheter och de internationella narkotikakonventionerna är påtagliga. Ett exempel är att konventionerna onödigt begränsar tillgång till livsnödvändiga läkemedel.

Grover rekommenderar bl.a.:

  • större tillgång till harm reduction åtgärder (som specificerat av UNAIDS), speciellt i fängelser;
  • avkriminalisering av innehav av narkotika;
  • upphäv eller reformera lagar och politik som förhindrar att brukare uppsöker vårdtjänster;
  • FN:s kontrollorgan av narkotika bör integrera mänskliga rättigheter i deras program och policies;
  • uppmuntra bättre kommunikation och dialog mellan FN:s olika enheter;
  • skapa en oberoende kommission där organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter kan bidra till narkotikakonventionerna;
  • betänka att skapa ett alternativt regelverk för att kontrollera narkotika på lång sikt, baserat på tobaksmodellen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .