Sprutbytesmottagningen på Helsingborgs lasarett öppnar idag

Idag, den förste september, öppnas dörrarna till den nya sprutbytesmottagningen vid Infektionsenheten på Helsingborgs lasarett.

Detta är den tredje mottagningen i sitt slag som öppnar i Skåne där det tidigare sedan flera år tillbaka finns liknande verksamheter i Lund och Malmö.

Syftet är att även i Helsingborg kunna erbjuda sprutnarkomaner möjlighet att byta ut använda sprutor och kanyler mot rena och på så sätt minska risken för spridning av HIV och hepatit (gulsot).

nål

Vidare möjliggörs ett aktivt förebyggande av dessa smittor genom screening och vaccinationer.

Verksamheten syftar dock inte bara till att förebygga spridning av blodsmitta utan även sexuellt överförbara sjukdomar genom riktad information och utdelning av kondomer.

Likaså vill vi betona vikten av att genom regelbunden kontakt med dessa personer få chans till motiverande samtal samt möjlighet att förmedla vidare kontakt med narkomanvården.

En förutsättning för verksamheten är därmed också ett mycket nära samarbete med bland annat barnmorska, socialtjänst och psykiatrisk beroendemottagning.
 
Mottagningen kommer att vara belägen i anslutning till Infektionsenhetens vårdavdelning med ingång invid nuvarande entré till Infektionsmottagningen.

Den löpande verksamheten kommer att skötas av särskilt utbildade sjuksköterskor med stöd av en ansvarig läkare.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

Idag, den förste september, öppnas dörrarna till den nya sprutbytesmottagningen vid Infektionsenheten på Helsingborgs lasarett.

Detta är den tredje mottagningen i sitt slag som öppnar i Skåne där det tidigare sedan flera år tillbaka finns liknande verksamheter i Lund och Malmö.

Syftet är att även i Helsingborg kunna erbjuda sprutnarkomaner möjlighet att byta ut använda sprutor och kanyler mot rena och på så sätt minska risken för spridning av HIV och hepatit (gulsot).

nål

Vidare möjliggörs ett aktivt förebyggande av dessa smittor genom screening och vaccinationer.

Verksamheten syftar dock inte bara till att förebygga spridning av blodsmitta utan även sexuellt överförbara sjukdomar genom riktad information och utdelning av kondomer.

Likaså vill vi betona vikten av att genom regelbunden kontakt med dessa personer få chans till motiverande samtal samt möjlighet att förmedla vidare kontakt med narkomanvården.

En förutsättning för verksamheten är därmed också ett mycket nära samarbete med bland annat barnmorska, socialtjänst och psykiatrisk beroendemottagning.
 
Mottagningen kommer att vara belägen i anslutning till Infektionsenhetens vårdavdelning med ingång invid nuvarande entré till Infektionsmottagningen.

Den löpande verksamheten kommer att skötas av särskilt utbildade sjuksköterskor med stöd av en ansvarig läkare.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .