Flera fall av akut hepatit B bland intravenösa missbrukare i Stockholm

Nyhet från Smittskyddsinstitutet.

Sedan början av maj i år har fem personer med ett pågående intravenöst missbruk insjuknat i akut hepatit B i Stockholms län.

Detta är en kraftig ökning jämfört med förra året. Under hela 2009 rapporterades åtta fall av akut hepatit B med intravenöst missbruk som trolig smittväg.

En av patienterna upptäcktes vid graviditetsscreening, övriga har sökt vård på olika akutmottagningar. Samtliga är sedan tidigare smittade med hepatit C.

De två prover som hittills typats på Smittskyddsinstitutet (SMI) är identiska med den stam som har varit helt dominerande bland intravenösa missbrukare i Stockholm sedan 2004. Denna stam skiljer sig från den som orsakade ett utbrott i Dalarna och Västmanland tidigare i år.

Nyhet från Smittskyddsinstitutet.

Sedan början av maj i år har fem personer med ett pågående intravenöst missbruk insjuknat i akut hepatit B i Stockholms län.

Detta är en kraftig ökning jämfört med förra året. Under hela 2009 rapporterades åtta fall av akut hepatit B med intravenöst missbruk som trolig smittväg.

En av patienterna upptäcktes vid graviditetsscreening, övriga har sökt vård på olika akutmottagningar. Samtliga är sedan tidigare smittade med hepatit C.

De två prover som hittills typats på Smittskyddsinstitutet (SMI) är identiska med den stam som har varit helt dominerande bland intravenösa missbrukare i Stockholm sedan 2004. Denna stam skiljer sig från den som orsakade ett utbrott i Dalarna och Västmanland tidigare i år.

Symtomen vid akut hepatit B är illamående, matleda, led- och muskelvärk och cirka 50 procent får därefter icterus (gulsot).

Alla med ett intravenöst missbruk samt kontakter till konstaterade fall av hepatit B erbjuds kostnadsfri vaccination.

Nyhetskanalen.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .