Strafftänkandet lever vidare

Notis från Folkbladet i Norrköping.

En 54-årig man från Norrköping har vänt sig till regeringen och ansökt om att bli benådad från sitt fängelsestraff. Mannen, som under många år varit narkotikamissbrukare, hävdar i sin ansökan att han sedan han häktades insett omfattningen av sina problem och nu kämpar för att förbli drogfri. 2009 avvek han från ett behandlingshem på grund av att han kände sig allvarligt kränkt och mådde psykiskt dåligt till följd av felaktiga behandlingsmetoder, men sedan dess har han skaffat en god kontakt med frivården och deltagit i flera program. Han hävdar i sin ansökan att ett fängelsestraff allvarligt skulle äventyra hans positiva återanpassning till samhället och vill därför bli benådad.

Notis från Folkbladet i Norrköping.

En 54-årig man från Norrköping har vänt sig till regeringen och ansökt om att bli benådad från sitt fängelsestraff. Mannen, som under många år varit narkotikamissbrukare, hävdar i sin ansökan att han sedan han häktades insett omfattningen av sina problem och nu kämpar för att förbli drogfri. 2009 avvek han från ett behandlingshem på grund av att han kände sig allvarligt kränkt och mådde psykiskt dåligt till följd av felaktiga behandlingsmetoder, men sedan dess har han skaffat en god kontakt med frivården och deltagit i flera program. Han hävdar i sin ansökan att ett fängelsestraff allvarligt skulle äventyra hans positiva återanpassning till samhället och vill därför bli benådad.

Jag trodde svenska beroendesjuka människor inte sattes i fängelse, utan istället fick vård. Jag hade tydligen fel.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .